Portretrecht

Portretrecht
Tijdens S.W.EM. activiteiten, of activiteiten waar S.W.E.M. aan deelneemt of meewerkt, kunnen foto’s en/of videobeelden worden gemaakt waarop uw kinderen en/of uzelf mogelijks te zien zijn.

Deelname aan S.W.E.M. activiteiten betekent dat U toestemming verleent aan S.W.E.M. om deze beelden in het kader van zijn werking  te publiceren op de website en folders.

Deze beelden mogen op geen enkele manier door derden worden verspreid. S.W.E.M. zal deze beelden ook niet bezorgen aan derden.